Les Terapeutes Ocupacionals de l’escola confeccionem fèrules

Cada any les terapeutes ocupacionals de l’escola valorem la necessitat i l’ús de fèrules d’extremitat superior dels alumnes de tota l’escola.

Com ja sabeu les terapeutes ocupacionals de l’escola cada any confeccionem fèrules per aquells alumnes que ho necessitin.

Les fèrules  ens ajuden a millorar el moviment de l’extremitat superior, prevenir el dolor de la musculatura implicada, així com ajudar en l’abast, la subjecció i el trasllat de la joguina o objecte escollit per l’alumne.

Primer de tot, valorem conjuntament amb el metge rehabilitador de referència com està la musculatura i quins músculs estan implicats en el seu moviment. Si el moviment està afectat, decidim confeccionar el tipus de fèrula que és més adient per restablir, mantenir i/o millorar la seva funcionalitat. Com per exemple, si l’acció d’agafar una cullera es veu limitada, amb l’ús de la fèrula se li facilitaria l’acció per dur a terme l’activitat.
 

Un dels aspectes a tenir en compte a l’hora de confeccionar la fèrula és la sensorialitat de cada alumne, per tal de decidir quin material és el més adient. A l’escola tenim diferents tipus de material que s’adapten molt bé segons les necessitats de l’alumne i de la muscultaura a tractar. Aquests materials son: el neoprè (material tou i flexible), termoplàstic (més dur i rígid) i l’orficast (material intermig entre neoprè i termoplàstic). Segons l’objectiu de la fèrula es pot combinar dos material, com per exemple el termoplàstic amb el neoprè.

Per elaborar la fèrula es realitzen els següents passos:
- Decidir quin material i tipus de fèrula es vol fer.
- Prendre les mesures de l’extremitat, elaborant així el seu patró.
- Plasmar el patró en el material escollit i confeccionar la fèrula.
- Un cop realitzada, provar la fèrula i fer els retocs, si calen, i adaptar-la a l’alumne.

Quan acabem de confeccionar la fèrula és important fer una adaptació progressiva en el temps, observant si hi ha punts de pressió i si l’alumne la tolera bé. Finalment, una vegada feta l’adaptació, us donem les indicacions corresponents. Cal recordar que és important el seu manteniment, les fèrules de termoplàstic i orficast no poden anar a la rentadora, i s’han d’anar netejant i reparant si és necessari. En el cas de les fèrules de neoprè es poden posar a la rentadora a una temperatura inferior a 30ºC, amb els velcros tancats i sense suavitzant.

 

Categoria:
Notícies