Fisioteràpia respiratòria a l’escola.

Com treballem al departament de fisioteràpia respiratòria?.

Durant aquest curs, a la unitat de Fisioteràpia Respiratòria hem continuat vetllant per la salut càrdio-pulmonar dels alumnes de l’escola.                                                                                 

La fisioteràpia respiratòria té per objectiu tractar i facilitar, individualment, l'eliminació de secrecions bronquials, millorar la ventilació-perfusió i l'intercanvi de gasos i evitar les infeccions i complicacions respiratòries.

El tipus de tractament ve determinat per l'exploració càrdio-respiratòria prèvia al tractament, moment en el qual es decideixen les tècniques específiques a aplicar. Durant les sessions incorporem activitats lúdiques com jocs i balls, intentant que l’alumne es senti còmode i partícip del seu tractament. Tot i que tenim els nostres tractaments programats, ens adaptem a les necessitats que van sorgint a l’escola.

També realitzem assessorament i acompanyament a les famílies per a què disposin de les eines per cobrir les necessitats dels seus fills a casa i resoldre els dubtes que puguin tenir. 

 

Categoria:
Notícies