El joc vestibular

L’estimulació vestibular és una àrea d’intervenció de l’estimulació basal.

El moviment  ens dóna informació del propi cos i de la relació que establim amb l’entorn, i  la falta d’aquest, dificulta les vivències i fa que hi hagi una pèrdua de identitat i d’unitat corporal.

 En el cas dels nostres alumnes, donar-los moviment és molt important perquè permet la percepció de l’espai,  i l’orientació i la posició vers aquest.

L’estimulació vestibular els hi aporta sensacions que per si sols no poden tenir. Els ajuda a regular el seu to muscular i permet que puguin associar experiències visuals, auditives, tàctils i propioceptives amb els moviments del cos.

Aquest curs hem posat una hamaca a la nostra aula, i cada divendres la terapeuta ocupacional, la fisio i  la mestra tenim programada una activitat vestibular i motriu.

A més a més d’aquesta hamaca utilitzem la pilota de bobath, els rul·los per posicionar i les màrfegues per fer joc motriu a través del volteig.

Els alumnes del B2 gaudeixen molt d’aquesta activitat setmanal.

Categoria:
Activitats