EL JOC COM A EINA DE COMUNICACIÓ

Les logopedes a l’escola mitjançant els jocs potenciem els aprenentatges dels nostres alumnes i ens ajuden a expressar idees, sentiments i pensaments.

La logopèdia entén el joc com una eina rehabilitadora, emprada per a que els alumnes aprenguin jugant; desenvolupar les habilitats socials (saludar-se, dir adeu, relacionar-se amb altres,...); potenciar la confiança i l'autoestima (saber que t’ho estàs passant bé i l’altre persona també); ajudar a desenvolupar la comunicació (sons, paraules, gestos, comunicació facial i/o corporal, llenguatge verbal, SAAC...); adquisició i ús de vocabulari, millorar l'estructura de les oracions, millorar la parla i la coordinació fono-respiratòria, entre d’altres.

A la nostra escola el joc sempre està present, des de les aules dels més petits fins a les dels més grans. Amb els més petits mitjançant els jocs de falda, jocs expressats en forma de cançoneta i amb moviments associats, treballem els torns, l'anticipació de moviments, l'atenció compartida i, per tant, potenciem la relació i que sorgeixi la comunicació. També, amb el joc simbòlic (els jocs amb cuinetes, nines, cotxes...) on els nens donen vida als objectes i a través d’ells imiten el món dels adults, els alumnes desenvolupen la imaginació, la creativitat i els facilita la interacció potenciant la comprensió de l’entorn i la conversa. A més, amb aquest joc es produeix un enriquiment del llenguatge i un descobriment de nou vocabulari. Per altra banda, a partir de jocs grupals, jocs de taula o jocs interactius, treballem, entre d’altres, la capacitat d'atenció i concentració, la comprensió, el vocabulari, l’expressió o ús del llenguatge.

El joc és una eina molt completa que ens permet abordar les diferents àrees de treball de la logopèdia. Jugar és divertit i enriquidor, no té edat.

Us animem a continuar jugant!

Categoria:
Notícies