El Grup C1 fa estimulació multisensorial al CIM

Un cop al mes, el grup C1 va la sala d’estimulació multisensorial del CIM.

Amb una periodicitat mensual, el grup C1 anem a la sala d’estimulació multisensorial del CIM.

La sala ens ofereix la possibilitat de proporcionar als nostres alumnes noves experiències sensorials i nous aprenentatges a nivell corporal, emocional i relacional.

El treball que realitzem ajuda en el processament de l’ informació sensorial, dels estímuls que provenen de l’entorn i dels que provenen del propi cos.

Es treballa en gran grup (7 alumnes i 3 terapeutes), la interacció entre els alumnes i el material.

Apliquem tècniques específiques de mobilització, estimulació i relaxació.

Categoria:
Activitats