Serveis públics de salut i rehabilitació

En el marc dels nostres concerts amb CatSalut i el Departament de d'Afers Socials i Famílies, donem l'atenció necessària i adequada als usuaris, seguint el model assistencial d'interdisciplinarietat propi de la nostra entitat.