Serveis de salut i rehabilitació

Donem l'atenció necessària i adequada als usuaris, seguint el model assistencial d'interdisciplinarietat propi de la nostra entitat.