Projecte Expressart

El museu portàtil del MACBA a l'escola.

Des del curs escolar 11/12 la nostra escola participa en el projecte Expressart del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

Es tracta d’un conjunt de propostes didàctiques que duem a terme amb els alumnes dels grups A1, B1, C1, D1 i E1, amb una sèrie de materials creats per Marta Berrocal i cedits pel museu. El projecte està pensat per acostar els nois a l’art contemporani.

Seguint una programació d’activitats seqüenciades, treballem amb una col·lecció d’objectes quotidians que hi ha en una maleta (el “museu portàtil”). Partint de la contemplació i l’exploració dels objectes, tenim com a objectiu que els alumnes reflexionin i s’expressin sobre diversos aspectes:

  • Els vincles que es creen entre les persones i els objectes.
  • La identificació de cadascú amb determinats objectes de l’entorn.
  • El diàleg que es pot establir amb l’objecte, i l’oportunitat que ens ofereix aquest objecte de dialogar amb les altres persones.
  • Les moltes maneres d’expressar i representar una mateixa cosa. El respecte per totes les formes d’expressió i representació.

També s’utilitza el material per fer diferents activitats d’estimulació de la memòria, l’atenció i les funcions perceptives en general.

Tal com ho explica la seva autora Marta Berrocal, pretenem que amb el projecte Expressart els nostres alumnes “ … guanyin confiança en la pròpia capacitat per expressar-se i la puguin desenvolupar lliurement, minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura que sigui possible, i animant-se a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes.”

Categoria:
Projectes i tallers