L'escola d'educació especial d'Aspace

L’escola d’educació especial ASPACE és una escola concertada pel Departament d’Ensenyament que atén alumnes de 3 a 20 anys amb paràlisi cerebral i/o altres patologies del desenvolupament.

El nostre treball es planteja des del respecte a la diversitat dels ritmes evolutius i capacitats cognitives dels alumnes mitjançant el treball global i interdisciplinari.

L’escola disposa de 2 unitats d’Educació Infantil i 10 unitats d’Educació Primària, amb 8 alumnes per aula.

Les unitats s’estructuren en dues línies que s’organitzen en funció de l’edat i del nivell maduratiu dels alumnes:

  • LÍNIA 1: inclou alumnes amb necessitats educatives especials que mostren certes capacitats per arribar a assolir, de forma significativa, petits aprenentatges del currículum escolar ordinari mitjançant adaptacions del mateix.
  • LÍNIA 2: inclou alumnes amb pluridiscapacitat, amb els quals es prioritza un abordatge multisensorial per tal de potenciar de manera harmònica el seu desenvolupament

En cada aula, l’equip interdisciplinari està format per:

  • Mestre d’educació especial.
  • Fisioterapeuta.
  • Logopeda.
  • Terapeuta ocupacional.
  • Monitor de menjador i esbarjo.
  • Metge de referència.

A més l’escola disposa d’un equip de psicologia, un equip d’infermeria i auxiliars i un equip de treballadores socials que donen suport a tots els grups.