MALGRAT LA COVID19 LES ESCOLES+SOSTENIBLES CONTINUEM FENT CAMÍ

Un curs més la nostra escola segueix formant part de la xarxa Escoles + Sostenibles. Aquest curs escolar 2020-2021 continuem amb el Projecte Anual de Millora per tal  de fer camí cap a la sostenibilitat.

L’any passat no vam poder assolir part dels objectius programats perquè l’activitat presencial  es va interrompre al mes de març.

Aquest curs degut a la pandèmia hem adaptat els objectius i les activitats relatives a aquest projecte a la nova organització de l’escola. Per tant, l’objectiu primordial és continuar mantenint el màxim d’activitats possibles dins d’aquest marc. Hem prioritzat les activitats a l’aire lliure.

Els objectius per aquest curs són:

  • Augmentar el nombre de grups que treballen amb les taules de cultiu.
  • Adaptar el sorral del pati convertint-lo en un parterre de plantes aromàtiques.
  • Continuar l’activitat del Compostatge adaptada a la nova organització.
  • Continuar la recollida selectiva de residus tenint en compte les mesures de prevenció de la Covid19.
  • Treballar a l’hort a terra, fent 2 collites: la d’hivern i la de la primavera.

Totes aquestes activitats sempre les fem respectant el grup bombolla, per la qual cosa no poden ser activitats compartides amb diferents grups, com fèiem fins ara i tampoc les podem compartir amb els altres centres d’Aspace.

Categoria:
Escoles+sostenibles