El Consell de la Discapacitat de Catalunya celebra l'aprovació del Codi d'Accessibilitat de Catalunya

El dimarts, al Palau de la Generalitat, es va fer la reunió anual del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

Elena Puigdevall, directora general de la Fundació Aspace Catalunya en representació de la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT), ha assistit a la trobada en què s’ha celebrat l'aprovació del Codi d'Accessibilitat de Catalunya que entrarà en vigor l’1 de març del 2024. Aquesta norma detalla les mesures sobre accessibilitat aplicades a l'urbanisme, el transport, els productes i els serveis, tant públics com privats i en espais ja existents o els de nova creació.

El codi representa un salt qualitatiu molt rellevant respecte a la normativa actual, i suposa un avenç necessari per fer de Catalunya un país plenament accessible per a tothom.

També es van tractar temes com:

  • La integració sanitària i social. 
  • L’adequació de la cartera de serveis, drets de les persones, etc.
  • Estat de situació del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat a Catalunya.
  • Nous paradigmes demogràfics i l'impacte d'aquest en les necessitats socials, laborals, sanitàries i educatives de les persones.  
  • Les necessitats econòmiques i la millora del finançament del sector, les diferents convocatòries d’ajuts i subvencions amb l’objectiu de donar estabilitat a les entitats, facilitar-ne la feina i millorar el suport a l’autonomia de les persones amb discapacitat. 
  • L'atenció a l'alumnat amb discapacitat en el marc de l'Escola Inclusiva.
  • Model de serveis de suport a la Inserció Laboral.
  • Creació de la figura del Facilitador en els procediments per l'acompanyament de les persones amb discapacitat en els procediments judicials.

 

Enllaços informatius sobre la reunió:

https://www.linkedin.com/posts/aspace-catalunya_aspace-somaspace-paraeqlisicerebral-activity-7150818269199822848-cTV_?utm_source=share&utm_medium=member_ios 

https://x.com/perearagones/status/1744790573377019967?t=FM2EAkqQPR6nnquMHZdqug&s=08

https://x.com/FECETC/status/1744767637240910115?t=OgANpUOB48OZCI2ybnTL6A&s=08

https://x.com/cocarmi/status/1744799209704816978?t=YUkbSvzNWhEALrhYq3cE0g&s=08

https://x.com/cocarmi/status/1744779472283332964?t=7T06CB2AJGpJX8AECANb5g&s=08

https://x.com/cocarmi/status/1744771495367205083?t=F3ZidGrI6t8DFRzYTY499g&s=08

https://x.com/cocarmi/status/1744771284183965849?t=B0S1aanGrS0DLzCHGd27Hw&s=08

https://x.com/dsocialscat/status/1744804594939515035?t=visGxThlA1jQJ9zsG4dMGQ&s=08

Categoria:
Institucional