Borsa de Treball Residència

El Servei de Residència va iniciar el mes de febrer de 2015 per tal d’oferir un servei que mancava fins al moment a la nostra entitat: el servei en règim residencial.

Durant el 2015 vam poder concertar el total de places d’aquest recurs, que són 45 i per tant actualment, tenim tots els nostres residents i el servei funciona al 100%.

En aquest moment, ens plantegem mantenir activa una Borsa de Treball que ens ajudi a cobrir les necessitats que tinguem en cada moment.

A dia d’avui, les nostres necessitats són les següents:

 • Suplències puntuals (cobertura de baixes, permisos i reforços puntuals)
 • Suplències en períodes de vacances
 • Incorporacions estables davant d’alguna baixa d’empresa i/o de la nova contractació 

Política:

La nostra realitat és molt específica i particular i tenim una política a nivell de RRHH que es basa en la confiança en les persones que treballen amb nosaltres.

Si bé, actualment les nostres necessitats són generalment puntuals, tenim clar que és clau apostar per persones motivades pel treball en el sector de la discapacitat. La filosofia de la nostra Borsa de Treball és que si bé hi ha persones que prestin el seu servei de manera puntual, puguem conèixer com es desenvolupen davant de la nostra realitat i puguem comptar amb elles de cara a vacants no només temporals sinó que puguem oferir també una estabilitat en el moment que la necessitat sigui estable.

Tanmateix, l’entitat és viva i tot i que comptem amb un índex de rotació més aviat baix, davant d’una cobertura estable, seguirem la mateixa premissa: intentem comptar amb persones que hagin treballat a l’organització amb anterioritat, i de les quals estem contents.

Funcions i perfils requerits:

L’equip d’atenció directa de la Residència està format per Auxiliars-Cuidadors.

El/La Cuidador/a és el professional que presta els seus serveis en l’atenció a l’usuari en diferents àrees de suport com poden aquelles relacionades amb hàbits d’higiene, de la vida diària i d’activitats de centre, segons les directrius de la Direcció.

Les tasques que desenvolupa diàriament són les següents:

 • Donar l'ajut necessari, si escau, per a llevar-se, realitzar la higiene personal, vestir-se, despullar-se i alimentar-se.
 • Fomentar l’autonomia d’acord amb les seves necessitats i indicacions del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI).
 • Col·laborar en l’atenció i prevenció de  problemàtiques en eliminació i controlar la incontinència d’esfínters, així com en tot el referent a l’atenció i prevenció de les úlceres per pressió i en l’administració de medicaments i cures segons indicacions sanitàries.
 • Participar en l’alimentació facilitant la ingesta d’aliments en aquells casos que ho requereixin i amb la correcta utilització dels mitjans tècnics, si és necessari.
 • Encarregar-se de fer el llit de l’usuari, mantenir l’ordre i les condicions higienicosanitàries de l’habitació i dels seus efectes personals.
 • Encarregar-se del manteniment i neteja de les ajudes tècniques (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, contencions...).
 • Preparar la persona pels trasllats i efectuar l’acompanyament, vigilància i suport, si és el cas, i proporcionar la informació mínima necessària als professionals corresponents. Trasllats interns i externs.
 • Col·laborar en el desenvolupament d’activitats ocupacionals, activitats lúdiques i de Lleure (també fora del centre).
 • Col·laborar i coordinar-se amb la resta dels professionals de l’equip.
 • Assistir i participar en  les reunions periòdiques establertes d’acord amb l’organització de cada centre.

Les funcions al torn de nit poden variar lleugerament donada la dinàmica diferent que es dóna quan els usuaris estan el moment de descans.

El perfil que sol·licitem a les persones interessades en incorporar-se al nostre equip, és el següent:

Formació reglada: 

 • Aquella formació que ve determinada a nivell normatiu per part de l’Administració i que en aquests moments implica tenir les següents titulacions:
  • Títol de tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència (o equivalent de Tècnic/a en atenció sociosanitària (TASS)
  • Títol de tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI)
  • Títol en Integració Social
  • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
  • Persones amb formació universitària en l’àmbit de Fisioteràpia, Infermeria, Teràpia Ocupacional, Treball Social, Educació Social, Psicologia, Mestre en Educació Especial, Llicenciatura en Pedagogia Terapèutica (imprescindible aquesta especialització), sempre i quan, puguin acreditar 2 anys d’experiència laboral.

Experiència: 

 • Experiència mínima d’1 any en entitats de l’àmbit de la dependència (prioritzant el sector de la discapacitat, però també es tindrà en compte experiència en salut mental, gerontologia, etc)
 • Experiència mínima de 6 mesos en treball amb persones amb discapacitat
 • Serà un plus tenir experiència de treball amb persones amb Paràlisi Cerebral

Competències i capacitats: 

 • Treball en equip
 • Habilitats comunicatives i relacionals amb l’equip, usuaris i famílies
 • Capacitat resolutiva: donar alternatives davant de conflictes
 • Flexibilitat i adaptabilitat
 • Tolerància a la frustració
 • Detectar i identificar situacions de risc
 • Iniciativa i proactivitat

Informacions pràctiques sobre el nostre funcionament:

Per tal de donar unes bones condicions laborals als nostres treballadors, tenim alguns aspectes organitzatius a tenir en compte:

TORNS DE FEINA FIXOS

Comptem amb 3 torns amplis de treball que són de MATÍ, TARDA i NIT en els quals no hi ha rotació (no es canvia de torn periòdicament). Pensem que els torns fixos permeten conciliar millor la vida personal amb la laboral i així, és més fàcil poder-se organitzar a nivell de família, estudis, etc.

Els nostres torns són:

 • T. MATÍ: de 7 a 15h
 • T. TARDA: de 14:45 a 22:45h
 • T. NIT: de 22:30 a 6:30, de 22;45 a 6:45 i de 23 a 7h


La planificació del treball és de dilluns a diumenge durant els 365 dies, amb els descansos establerts per llei, però assegurem poder tenir dos caps de setmana lliures al mes.

Les nostres planificacions de treball funcionen amb cicles de dues setmanes en què la distribució dels dies de feina és la següent:

Setmana llarga: treball de dimarts a divendres – festa dissabte, diumenge i dilluns
Setmana curta: treball els dilluns, dissabte i diumenge – festa de dimarts a divendres

Es canviaria de cicle cada 15 dies però es disposa del Planning anual elabora, perquè la persona pugui saber els seus dies de treball i organitzar-se millor. 

CONTRACTES ESTABLES

Excepte en les substitucions temporals, la nostra política és fer una ferma aposta per la contractació estable i de continuïtat, per tant, llevat de les interinitats, sempre fem contractes indefinits. 

Click aquí per tornar a Treballa amb nosaltres