SAPS QUINA FEINA FA UN LOGOPEDA?

El col·legi de logopedes de Catalunya llença una campanya per donar a conèixer la logopèdia a la societat.

En el següent vídeo, realitzat pel col·legi de logopedes de Catalunya, han participat 18 voluntaris, entre els que destaca David Utanda, un usuari del nostre centre ocupacional i d’integració de Badalona.

La tasca de la figura del logopeda dels serveis de salut d’Aspace es basa en l’atenció a persones amb paràlisis cerebral i/o altres alteracions del desenvolupament neurològic, en molts casos amb presència de pluripatologia que engloba totes les àrees del desenvolupament en l’àmbit motriu, cognitiu, comunicatiu, relacional i sensorial en l’etapa vital.

Als serveis de salut d’Aspace comptem amb un total de 13 logopedes. Distribuïts en diferents equips, a l’Hospital de Dia/Escola, al Servei de Rehabilitació Ambulatòria i als Serveis de Salut que oferim als usuaris dels Centres de Teràpia Ocupacional i a la Residència d’Aspace.

Les  logopedes que treballen a ASPACE disposen de diverses àrees d’especialització: 

llenguatge  i comunicació, sistemes augmentatius de la comunicació, deglució, disàrtria, teràpia miofuncional, audició.

Els objectius que es treballen van adreçats a potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives. Estimular, potenciar, valorar i prendre decisions en relació a les capacitats comunicatives dels usuaris  i la modalitat més adient (CAA, LE… ). Fer ús de les TIC . Desenvolupar la comunicació i el llenguatge en les seves vessants: ús, forma i contingut.  Valorar l’audició i derivar a l’especialista.  Indicar el volum, consistència per facilitar l’eficàcia i garantir la seguretat, a l’igual que prendre decisions conjuntament amb la resta de professionals en relació als productes de suport i la postura durant l’alimentació. Així com, incidir en les diverses àrees relacionades amb l’articulació de la parla , la respiració, fonació.

En relació a l’atenció al usuari en el marc de la logopèdia, es valora cada àrea. S’elabora un pla terapèutic per cada usuari amb uns objectius generals i específics. Es preveu, detecta, identifica, avalua i du a terme el tractament i intervenció en relació a la comunicació, audició i deglució. Se selecciona, prescriu, proporciona, s’ofereix l’ús de recursos i tècniques adequades en relació al joc adaptat, la comunicació augmentativa i alternativa, així com en l’alimentació i deglució.  Es Controla i es fa un seguiment dels usuaris que utilitzen pròtesis auditives.

Es treballa oferint un tractament individualitzat i/o en petit grup tenint en compte les necessitats de cada persona. Amb una oferta d’atenció horària adaptada a les necessitats de cada usuari.  Comptem amb un equip de professionals especialitzats.  I formats en metodologia d’innovació educativa.

Treballem conjuntament amb altres especialistes que formen part de l’equip interdisciplinar d’Aspace (Metge rehabilitador, neuròlegs, neuropediatres, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, treball social). També ens coordinem amb diversos especialistes externs referents d’àrea, així com amb altres recursos sanitaris, socials i educatius.

El nostre model d’atenció pivota en el treball per la millora de desenvolupament de la persona des d’una visió global, amb participació de la persona i de la seva família.