Altres activitats commemoratives

Aquí podreu trobar aquelles activitats que no estan dintre de les altres categories.
 

Sabies que...?

El sabies que...?, són publicacions setmanals per donar a conèixer una mica més l'entitat. 

Visualitza'ls a l'enllaç: https://vimeo.com/channels/1683305

 

Abans i ara

Imatges historiques, representades i adaptades al present.


Persona usuaria del CDO Montjuïc en un taller ocupacional 2020 / Persona usuaria en un taller ocupacional 1961

 


Alumnes i mestres a l'escola 2020 / Alumnes i mestres a l'escola 1961 


Sessió de logopèdia 2021 / Sessió de logopèdia 1961 Escola - Centre pilot 2021 / Escola - Centre pilot 1961