Rehabilitació amb realitat virtual

Aspace ja ha començat a participar en una investigació liderada i finançada per la Universitat Pompeu Fabra, i portada a terme per ASPACE, concretament per un fisioterapeuta (Daniel Alfayate) i una Terapeuta Ocupacional (Laura Tobella), que vol demostrar l’eficàcia rehabilitadora d’un sistema de rehabilitació virtual personalitzat anomenat RGS (Rehabilitation Game System).

Aquest sistema ajuda a la recuperació funcional després d’un dany cerebral. Ho fa mitjançant un entrenament motriu i cognitiu en un entorn de realitat virtual que ajuda a estimular el sistema de neurones mirall i altres sistemes cerebrals per tal d’accelerar el reaprenentatge motriu.

És un sistema que està validat clínicament per la recuperació de pacients que han sofert un ictus ja que potencia la seva recuperació en fases aguda, sub-aguda i crònica i que la seva millora es manté durant l’entrenament.

Actualment volem comprovar si l’aplicació d’aquesta tecnologia és útil en pacients amb paràlisis cerebral i si la seva utilització comporta un grau de millora en algun dels diferents àmbits de la vida dels nostres usuaris.

A l’estudi hi participen 17 persones del CTO Poblenou i 3 de la Residència. D’aquests 20 participants, 10 pertanyen al grup experimental que realitzen entrenament amb RGS i 10 al grup control que són els que no realitzen l’entrenament i que ens serveixen per poder comparar els resultats obtinguts.

L’entrenament que realitzem en aquest programa consta de 3 sessions setmanals de 30 minuts de durada cada una durant un període de 4 setmanes.

Aquest programa es basa en la realitat virtual, i mitjançant uns braçalets que es col·loquen als avantbraços dels participants la càmera que incorpora l’ordinador detecta els mateixos i els projecta a la pantalla. Una vegada els nostres braços surten a la pantalla de l’ordinador és hora de començar l’entrenament. Aquest consta de 3 jocs ens els quals hem d’aconseguir la màxima puntuació possible.

Actualment ens trobem en la fase de recollida de dades i d’anàlisi  dels primers resultats. Les primeres impressions que estem rebent són molt positives ja que es una teràpia que resulta molt motivadora pels nostres usuaris i on s’observa que hi ha una millora en la puntuació que es va obtenint en els diferents exercicis.

Quan acabem l’estudi podrem valorar si aquestes millores que s’observen en el dia a dia durant la realització dels diferents jocs es poden veure reflectides en el grau de mobilitat o d’autonomia a l’hora de realitzar qualsevols de les activitats de la vida diària.