CARTERA DE SERVEIS DE NEUROREHABILITACIÓ

El Servei de Neurorehabilitació de Fundació Aspace Catalunya, és un servei especialitzat en l'abordatge de la paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic.

Atenem a població infantil i adulta, donant resposta a les necessitats del col·lectiu, des de les diferents àrees, al llarg de tot el seu cicle vital.

El nostre àmbit de referència és supraterritorial.

Treballem en coordinació amb atenció primària, hospitals de referència, serveis de rehabilitació i neuropediatria hospitalària, xarxa de salut mental, xarxa d'atenció precoç i altres recursos sanitaris, socials i educatius. Amb una metodologia global i multidisciplinària, tenim en compte tots els vessants de la persona.

El tractament rehabilitador que porta a terme el nostre equip de professionals, des de les diferents àrees, s'enfoca en afavorir l'evolució neuromotriu, prevenir i tractar les deformitats ortopèdiques durant el creixement, millorar la capacitat manipulativa, aconseguir la màxima autonomia i capacitat funcional, millorar el llenguatge i la comunicació, així com prevenir els problemes respiratoris secundaris. Fent especial èmfasi en la prevenció i tractament dels problemes secundaris a l’envelliment i d’altres complicacions en la persona adulta amb Paràlisi Cerebral.

El mètode de treball es pluridisciplinar, treballant des d’una visió global que enriqueix l’atenció que oferim a les persones usuàries i les seves famílies. Les persones ateses en el servei de rehabilitació, poden ser derivades si s’escau, a l’equip d’Atenció Ambulatòria d’Aspace.

 

Altres activitats terapèutiques i rehabilitadores que realitzem:

Unitat de deglució i nutrició - UDN

Activitat aquàtica

Teràpia assistida amb gossos

Estimulació multisensorial

 

ACCEDEIX PER CONÈIXER EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS

 

ON ENS POTS TROBAR? 

Servei d'Atenció Ambulatòria, Servei de Rehabilitació i Hospital de Dia
C. Tres Pins, 31-35 (Parc de Montjuïc), 08038, Barcelona
Telf: 93 325 83 00
 
Centre de Rehabilitació Marc Aureli
C. Marc Aureli, 16, 08006, Barcelona
Telf: 93 154 96 70
marcaureli@aspace.cat
 
Centre de Rehabilitació Numància
C. Numància, 137-139, 08029, Barcelona
Telf: 93 439 90 38
numancia@aspace.cat

Tríptic de Neurorehabilitació