Servei de recursos i tecnologia de suport

Des del Servei de Recursos i Tecnologia del Suport treballem per tal de que les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic, puguin incorporar la tecnologia de suport al seu procés rehabilitador i de salut mental.

Aquest servei treballa conjuntament amb  els professionals de l’Equip d’Atenció Ambulatòria Especialitzada, així com amb el Serveis de Rehabilitació de Fundació Aspace Catalunya. 

Per tal d’assolir la màxima autonomia personal possible avaluem i dissenyem, des d’un punt de vista global, un pla d’intervenció específic per a cada persona atesa.

Atenem a població infantil i adulta.

El nostre àmbit de referència és supraterritorial.

Treballem en coordinació amb els hospitals de referència i altres recursos sanitaris, socials i educatius.

Col·laborem amb centres universitaris, projectes de recerca, fabricants i proveïdors, per tal d’estar al capdavant de la innovació i divulgació en matèria de tecnologia de suport.

Formem professionals i familiars en les noves eines, col·laborem amb l’entorn per tal de donar accés a la tecnologia necessària, creem tecnologia personalitzada i participem en nous projectes que ajuden als principals fabricants a millorar els productes tecnològics.

Promovem la tecnologia a tots els nostres serveis, així com als nostres centres.

La metodologia que utilitzem es basa en un procés d’avaluació-intervenció continu, que permet valorar a la persona i al seu entorn al llarg de la seva vida, per tal de determinar en cada moment quines són les seves necessitats: en l’àmbit de la comunicació alternativa, l’accés a dispositius electrònics, els sistemes de mobilitat adaptada i el control de l’entorn.

Comunicació augmentativa i alternativa

Conjunt d’estratègies i ajudes tècniques per millorar la capacitat de comunicació.

Accés a dispositius electrònics

Sistemes d’accés i programari específic per l’ús d’ordinadors, tabletes i mòbils.

Control d'entorn


Sistemes domòtics per controlar, de manera alternativa, l’entorn. Inclou l’adaptació de joguines, l’accés a electrodomèstics i elements d’estimulació multisensorial.

Desplaçament


Sistemes d’accés i possibilitats alternatives de conducció per tal d’experimentar la mobilitat.