SERVEI DE RECURSOS I TECNOLOGIA DE SUPORT

Des del Servei de recursos i tecnologia de suport, conjuntament amb l'equip de rehabilitació i de salut mental de Fundació Aspace Catalunya, es treballa la incorporació de noves tecnologies per fomentar la màxima autonomia de la persona, així com la seva adaptació a l'entorn, mitjançant sistemes de comunicació alternativa, sistemes de mobilitat adaptada o sistemes d'accés a l'entorn.

L'objectiu general és millorar la participació en tots els àmbits de la vida de les persones:

  • Avaluar i cooperar en el disseny del pla d'intervenció de les persones usuàries derivades, tant dels centres propis com d'atenció ambulatòria.
  • Formar professionals i familiars en les noves eines
  • Col·laborar amb l'entorn per tal que les persones ateses puguin comptar amb la tecnologia que necessiten
  • Promoure i mantenir la tecnologia de suport als centres
  • Crear xarxa amb universitats, fabricants, distribuïdors, etc; per estar al dia de les últimes novetats, i participar, si s'escau, en projectes comuns
  • Crear tecnologia personalitzada per les persones quan el mercat no ofereixi opcions vàlides