L'ESCOLA PARTICIPA EN EL PROJECTE ESCOLES+SOSTENIBLES DE L'AJUNTAMENT

La nostra escola forma part del projecte Escoles+Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona. 

Un dels objectius que ens hem marcat en el marc d’aquest programa és el treball de gestió de residus: recollida selectiva de paper i cartró, plàstic, matèria orgànica i piles usades.

El passat dimarts 9 de febrer ens va visitar a l’escola el Punt Verd Mòbil Escolar  (PVME).  És un camió que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels centres educatius, per tal que els alumnes prenguin consciència ambiental, així com per facilitar la gestió dels residus especials. 
 

És una deixalleria mòbil que serveix per desfer-nos dels residus que per la seva composició no podem llençar als contenidors marrons, grisos, blaus, grocs o verds que trobem al carrer, sinó que han de seguir un canal especial de recollida i tractament  per tal d’evitar que generin problemes ambientals. Gràcies a les deixalleries es poden reciclar i reutilitzar objectes que ja no ens són útils a casa o a l’escola.   

Prèviament  a la visita del PVME, els alumnes han après quins són els principals residus que es generen tant a l’escola com a casa i com es poden classificar: residus especials, reutilitzables o reciclables.  

Aquesta visita ha estat un bon recurs educatiu i de sensibilització, ja que els alumnes han portat de casa alguns d’aquests residus especials, els han pogut  lliurar ells mateixos al PVME pel seu reciclatge i han pogut aprendre i  veure in situ on es dipositen i com els classifiquen.