Aspace Difon

La Neuropsicologia en el món de la paràlisi cerebral, discapacitat intel·lectual i altres patologies del neurodesenvolupament

Què entenem per neuropsicologia?

La neuropsicologia és una especialitat o disciplina clínica que fusiona la psicologia i la neurologia. Ciència que estudia les estructures cerebrals, funcions cognitives, els processos emocionals i la conducta.

Els neuropsicòlegs són els especialistes en determinar, valorar i rehabilitar els dèficits associats a alteracions del funcionament cerebral. Aquestes alteracions poder ser el resultat d’un dany cerebral sobrevingut, de l’aparició d’una malaltia neurodegenerativa o alteracions del neurodesenvolupament.

 

Neuropsicologia, una eina per millorar la qualitat de vida

En l’àmbit de la neuropsicologia, es fan proves neuropsicològiques per a dur a terme una avaluació, establir el diagnòstic, i d’aquesta forma poder ajustar el tractament a la persona.

Situar el perfil neuropsicològic ajuda els professionals a entendre millor a la persona, i a poder ajustar el tractament que millor s’adapti als usuaris i usuàries. Això fa que puguin rebre una atenció especialitzada i encaminada a millorar les seves capacitats, reduint els seus dèficits i augmentar la seva autonomia.

Tanmateix, permet als experts a explicar l’evolució clínica i les expectatives tant del tractament com de la mateixa família, i el context que l’envolta (escola, CTO, tallers, residència).

 

Quan es fa una exploració neuropsicològica?

El neuropsicòleg, conjuntament amb l’equip clínic, valora quin moment és més ajustat per poder administrar proves estandarditzades. Es poden administrar des de ben petits i al llarg de tot el cicle vital.

Des de la Fundació Aspace Catalunya, es compta amb una àmplia bateria de tests que ajuden els experts a adaptar-se al perfil que presenti l’usuari (persones no verbals o amb dificultats de tipus idiomàtic, alteracions motrius, sensorials, etc). Tot i això, s’ha de tenir present que no sempre és possible l’administració de tests, i es farà una valoració qualitativa del funcionament de la persona mitjançant l’observació de la interacció i el joc, a través de materials específics diferents, com ara entrevistes amb la família o cuidadors.

Cal insistir en el fet que l’edat mental i el nivell de desenvolupament de la persona no sempre es correspon amb l’edat cronològica.  Per tant, s’ha d’entendre l’usuari i adaptar l’entorn que l’envolta al seu funcionament real, això ajudarà a evitar trastorns de conducta i emocionals que de vegades apareixen sense que existeixi una causa o explicació clara o evident.

 

El treball neuropsicològic des de l’estimulació cognitiva

En l’àmbit de tractament neuropsicològic, un dels enfocaments més utilitzats és l’estimulació cognitiva. L’estimulació cognitiva es defineix com a un conjunt d’activitats orientades a millorar i mantenir el funcionament cognitiu a través d’exercicis que treballen l’atenció, la memòria, les funcions executives, el llenguatge, etc.

Existeixen diferents modalitats de programes d’estimulació cognitiva (paper i llapis o programes digitals), i es poden adaptar i fer servir en població de diferents perfils: demències, discapacitat intel·lectual, alteracions del neurodesenvolupament, dany cerebral adquirit, etc.

 

Tractament d’estimulació cognitiva a la Fundació Aspace Catalunya

Al servei d’Atenció Ambulatòria de la Fundació Aspace Catalunya disposa d’un programa NeuronUP. Aquest permet dissenyar sessions d’estimulació cognitiva, personalitzades a partir d’un gran ventall d’activitats organitzades per funcions cognitives.

Des de l’equip de Salut Mental del servei d’Atenció Ambulatòria, s’han creat tres programes que es corresponen amb tres nivells de dificultat. Cada programa es compon de 10 sessions d’una hora de durada que es realitzen amb freqüència setmanal, on es treballen diferents funcions cognitives. Per exemple, a una mateixa sessió es combinen exercicis d’atenció, memòria, funcions executives, llenguatge, gnosies i pràxies, i cognició social. Les activitats comencen pel nivell programat i van augmentant o disminuint la dificultat en funció del rendiment del participant.

A més d’adaptar la dificultat de l’activitat al perfil de l’usuari, també es poden realitzar adaptacions a l’ordinador per a les persones que tinguin problemes visuals o motrius. Amb l’ajuda de l’equip de suport tecnològic, es pot ajustar el ratolí amb un Joy Stick o modificar la mida del cursor, per tal que la persona pugui ser més autònoma amb l’ordinador i augmenti el seu sentiment d’autoeficàcia.

Actualment, al servei de Salut Mental, es té en actiu dos grups d’estimulació cognitiva que es porten a terme amb una periodicitat setmanal: un d’adults i un altre de nens.

  • El grup d’adults, el componen persones amb diagnòstic de paràlisi cerebral i discapacitat intel·lectual lleu-moderada.
  • El grup de nens, està format per infants d’entre 8 i 10 anys amb diagnòstic de discapacitat intel·lectual lleu/moderada.

La valoració general d’aquesta eina és molt positiva, tant els participants com els professionals es mostren molt satisfets amb aquest tractament.

 

Referències

Ali, A., Brown, E., Tsang, W., Spector, A., Aguirre, E., Hoare, S., & Hassiotis, A. (2021). Individual cognitive stimulation therapy (iCST) for people with intellectual disability and dementia: A feasibility randomised controlled trial. Aging & Mental Health, 1-11. https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1869180

Ballester-Plané, J., Laporta-Hoyos, O., Macaya, A., Póo, P., Meléndez-Plumed, M., Vázquez, É., Delgado, I., Zubiaurre-Elorza, L., Narberhaus, A., Toro-Tamargo, E., Russi, M. E., Tenorio, V., Segarra, D., & Pueyo, R. (2016). Measuring intellectual ability in cerebral palsy: The comparison of three tests and their neuroimaging correlates. Research in developmental disabilities, 56, 83–98. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.04.009

Stadskleiv, K., Jahnsen, R., Andersen, G.L., von Tetzchner, S. (2018). Neuropsychological profiles of children with cerebral palsy. Developmental Neurorehabilitation, 21(2), 108-120. doi: 10.1080/17518423.2017.1282054.

Autor
Sra. Laura Estrela i Bañuls

Psicòloga. Fundació Aspace Catalunya

Autor
Sra. Inma Mateos Villalón

Psicòloga. Fundació Aspace Catalunya

Tags:
neuropsicologia, psicologia, neurologia, edad mental, atención especializada, estimulación cognitiva

Publicacions relacionades