La Fundació Aspace Catalunya publica un article clau a la revista "Profitability in Healthcare"

La Fundació Aspace Catalunya, una institució sense ànim de lucre que ofereix serveis de salut, socials i educatius a més de 2.500 persones amb paràlisi cerebral, trastorns del neurodesenvolupament i pluridiscapacitat, ha publicat un article innovador a la revista "Profitability in Healthcare" en una de les quatre publicacions anuals de Health Managment.

L'article destaca els reptes que la Fundació Aspace Catalunya ha enfrontat durant el seu creixement exponencial en els últims anys amb un increment de l’activitat en salut de més del 95%. A més, ha buscat noves oportunitats mitjançant la recerca acadèmica, la innovació i les aliances amb altres entitats.

Això, juntament amb l'augment de la complexitat en l'atenció i els processos operatius, ha plantejat reptes en el monitoratge de l’acompliment i la presa de decisions estratègiques. Per gestionar els serveis a gran escala mantenint-se com una organització centrada en la persona, és necessari incorporar noves eines per ajudar els membres en la presa de decisions i la mesura de la qualitat de l'atenció.

La Fundació no només és un agent complex per si mateixa, sinó que també és un participant actiu en un Sistema Adaptatiu Complex (CAS) en col·laboració amb altres elements del sistema de Salut Pública de Catalunya.

L'article destaca l'ús del Quadre de Comandament Integral (CMI) com un instrument imprescindible per abordar els reptes. Aquesta eina dinàmica ajuda a establir indicadors clau de rendiment i mantenir un enfocament en la qualitat assistencial i la dimensió del pacient, millorant la capacitat de l'entitat per implementar la seva estratègia.

El Quadre de Comandament recull de forma sintètica i sistematitzada la informació rellevant sobre la gestió, la realització d'actuacions i el grau d'obtenció de resultats en relació amb els objectius de l'organització, i tot això amb la finalitat que la informació pugui ser usada en la presa de decisions.

La conclusió de l'article subratlla la necessitat i la importància de la implantació del Quadre de Comandament Integral, alineat amb el nou Pla Estratègic de la Fundació Aspace Catalunya per als pròxims 5 anys. Aquest Quadre de Comandament Integral es veu com una eina de comunicació dinàmica que s'ajusta a les necessitats de l'organització.

Aquesta publicació subratlla la dedicació de la Fundació Aspace Catalunya a la innovació i la millora constant en la prestació de serveis de salut i benestar, així com en el progrés en la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral, trastorns del neurodesenvolupament i pluridiscapacitat i en aconseguir incidir en el seu entorn més pròxim.

Health Managment forma part de l'Healthmanagment.org, una comunitat global que connecta líders de l'atenció mèdica amb l'objectiu de fomentar l'aprenentatge, la col·laboració i la innovació. La revista ofereix una plataforma per mantenir als professionals de la salut al dia amb les últimes tendències i millors pràctiques.

Llegeix l'article

LinkedIn

Twitter

Categoria:
Institucional