Inici del curs 2018-2019 dels serveis comunitaris

Els serveis comunitaris d'ASPACE engloben els tres centres d'atenció a la persona adulta (Centre de Teràpia Ocupacional de Badalona, de Poblenou, i Residència i Centre de dia i ocupacional Montjuïc), entre d'altres serveis. Us expliquem unes pinzellades de l'actualitat d'aquests serveis.

Aquest nou curs 2018-19 conclou una etapa pel projecte de Residència i Centre Ocupacional i de Dia d’Aspace Montjuïc.

Al febrer de 2015 vam acollir els primers usuaris de la Residència i al mes de desembre del mateix any ja teníem el 100% de les places ocupades. Respecte el centre ocupacional i de dia, el mes de setembre de l’any 2017 vam posar en marxa el centre amb 12 places.

Aquest mes de setembre de 2018,  les 20 places conveniades amb el Departament de Treball, Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya queden cobertes en la seva totalitat.

Amb aquesta nova ampliació, la dimensió dels Serveis d’Atenció a la persona adulta d’Aspace és la següent:

Centre Ocupacional Aspace Poblenou – 48 places

Centre Ocupacional Aspace Badalona – 46 Places

Servei d’Orientació i Integració Laboral Badalona – 5 Places

Residència Aspace Montjuïc – 45 places

Centre Ocupacional i de Dia Aspace Montjuïc – 20 Places

Per tant atenem un total de 164 Places d’atenció a la persona adulta.

La nostra dimensió en l’equip d’atenció a la persona també ha crescut i també ha suposat canvis en l’organització dels centres garantint que cada un d’ells disposi com a mínim de: un director/a tècnic de centre, una treballadora social, un equip de monitors i un equip d'auxiliars.

En tots els centres es dóna atenció ambulatòria especialitzada per part d’un equip de professionals de l’àrea de salut d’Aspace.

És un any en el que ens plantegem assentar i estabilitzar el nou sistema d’organització a fi de millorar l’atenció dels nostres usuaris i famílies.

En cada secció de la web podreu veure les activitats que es fan a cada centre.

Categoria:
Institucional