EL CIM ASPACE s’inaugurarà el 26 de Febrer de 2015

El nou equipament, Centre Integral Montjuic, d’ara endavant CIM ASPACE, situat a la muntanya de Montjuic, serà inaugurat el proper dijous 26 de febrer per l'Hble. Sra. Neus Munté, Consellera de Benestar Social i Família, l'Excm. Sr. Xavier Trias alcalde de Barcelona i la tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Il·lma. Sra. Maite Fandos.

L’edifici s’ha construït en uns terrenys cedits per l’Ajuntament, i ha tingut el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El CIM ASPACE, sorgeix del desig d'oferir un conjunt de recursos per cobrir les necessitats de suport de les persones amb paràlisi cerebral, amb la finalitat d’afavorir la construcció d’una vida activa i plena. Hem construït un edifici ampli, còmode i polivalent, que convidi a viure i conviure amb qualitat. I hem apostat per un edifici sostenible i accessible, respectuós amb el medi ambient, amb l’ús d’energies renovables, amb l’ús de les tecnologies de suport, sense barreres arquitectòniques i amb senyalística adaptada. 

En cada planta hi trobem:

A la planta baixa

 • L’accés dels vianants així com dels vehicles. També estan els serveis de salut i de rehabilitació. L’objectiu d’aquests espais és facilitar l’activitat física com a eina rehabilitadora i lúdica, per millorar la salut, el grau d’autonomia funcional, l’autoestima i la capacitat de relacionar-se.  

A la primera planta

 • Trobem l’àmbit d’atenció diürna i el servei de teràpia Ocupacional. Té una capacitat de 60 places acreditades com a Servei de Teràpia Ocupacional i 45 d’atenció diürna pels residents al servei d’acolliment residencial. La capacitat total és de 105 places.
   
 • Aquests serveis estan pensats per donar resposta a les persones amb Paràlisi Cerebral que per les seves necessitats de suport o per una necessària preparació per raó de l’edat, manca d’experiència o factors semblants tenen dificultats per accedir al món laboral, tant protegit com ordinari.

A la segona planta

 • Tenim el servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent substitutori de la llar, i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb paràlisi cerebral que necessiten suport generalitzat i/o que requereixen suport generalitzat i que tenen problemes de salut.
   
 • Malgrat que té una capacitat total de 45 places, inicialment se n'han concertades 19 amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

A la tercera planta

 • Tenim l’aula docent i sala de juntes per desenvolupar l’activitat docent dels nostres professionals, per compartir i créixer en la millora de l’atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i obrir aquest espai al nostre col·lectiu. Té una capacitat de 100 butaques.
   
 • En aquest espai s'ubiquen també els serveis centrals de l’entitat.

El CIM ASPACE obre oficialment les seves portes després de més 5 anys de projectes i obres. Per fi, el nostre projecte és una realitat i podem donar resposta a les necessitats de les persones amb paràlisi cerebral.

Gràcies i benvinguts!