A l'escola, les eines digitals també les apliquem a la logopèdia

A nivell de competència digital incorporem dins de la nostra tasca diària a l'escola diferents eines per treballar les habilitats comunicatives.

 El tractament logopèdic ha experimentat un progrés notable al llarg dels últims anys, incorporant nous models que integren diverses eines digitals durant les sessions. Recentment, les logopedes hem implementat activitats digitals adaptades a les àrees que cal estimular, alineades amb els objectius específics de la intervenció. Aquest enfocament té en compte la participació activa dels alumnes, fomentant la col·laboració i incidint en els seus interessos i habilitats personals.

L'ús d'eines digitals enriqueix els tractaments, convertint-los en experiències més lúdiques i divertides. Aquesta perspectiva no només augmenta la motivació dels alumnes, sinó que també promou una major implicació en el procés terapèutic. És rellevant destacar que l'avenç tecnològic ha proporcionat a la logopèdia una àmplia gamma de recursos per abordar les necessitats dels alumnes amb dificultats en la comunicació, el llenguatge oral i/o escrit, i altres àrees relacionades.

Les eines digitals no només serveixen com a suport per a models d'intervenció, sinó que també faciliten la tasca d'avaluació. Aquestes eines permeten un seguiment més eficaç de les intervencions, analitzant resultats i comparant l'inici i la conclusió del tractament.

Algunes d'aquestes eines són:

  1. Softwares per a la comunicació i la lectoescriptura: utilitzat en infants amb dificultats en la comunicació, ens ajuden a comunicar-se de forma eficaç i desenvolupar llenguatge. Utilitzem el The Grid  3, Asterics Grid
  2. Aplicacions d’estimulació del llenguatge i creació de material: aquestes aplicacions ofereixen activitats educatives i de joc per millorar el vocabulari i altres aspectes del llenguatge, així com també la creació de material. Per exemple tenim: el Worldwall, Canva, Genially, entre d’altres.
  3. Jocs educatius en línia: són jocs en línia per fer que les sessions siguin més atractives i interactives, com ara el programa JClic.
  4. Software de teràpia de la parla: alguns estan dissenyats per ajudar a la parla, oferint exerciciis específics i seguiment del progres, com per exemple el Bouncy Balls.

Us convidem a explorar un exemple de material creat per les logopedes de l'escola, que podeu gaudir i compartir amb els vostres fills/es a través de l'enllaç següent:

https://view.genial.ly/644fa90fa77fb2001939a92d/presentation-presentacion-cuento-genial

Categoria:
Notícies