Dia Mundial del Mestre. Procés de desenvolupament i d’aprenentatge.

Avui 27 de novembre, se celebra el Dia Mundial del Mestre. Des del claustre de mestres de la nostra escola us volem explicar com acompanyem als nostres alumnes en el seu procés de desenvolupament i d’aprenentatge.

Quan pensem en la figura del MESTRE, evoquem la nostra pròpia història i recordem algun mestre que ens va ajudar a créixer i a aprendre amb paciència, empatia i respecte.

Un bon mestre deixa empremta en l’alumne i també en la seva família perquè els acull i els acompanya en el procés de desenvolupament i creixença dels seus fills.

A la nostra escola concebem l’alumne d’una manera global i vivim el dia a dia amb ell com un repte il·lusionant que ens motiva a ser flexibles,  creatives i a reinventar-nos per adaptar-nos a les necessitats d’aprenentatge, emocionals i de salut que tots ells presenten.

Al llarg dels anys, hem aprés molts idiomes: el propi llenguatge que cada infant té.  Molts dels nostres alumnes tenen greus dificultats comunicatives, és per això que els escoltem de manera activa, percebent i interpretant amb una mirada els seus sentiments, les seves emocions, les seves dificultats, les seves angoixes i també els seus avenços i les seves victòries.

Un dels nostres secrets és la paciència i el positivisme. Volem veure el got mig ple, i així, descobrir el potencial de cada infant de l’escola. Els transmetem que amb esforç i paciència podrem entre tots aconseguir petits o grans progressos que els ajudaran a créixer i els faran feliços.

Per a nosaltres, l’educació és un procés integral que parteix de la realitat de l’alumne i es fonamenta en els següents pilars:

  • Ensenyar a ser: desenvolupar el propi jo a partir de les necessitats primerenques, a través de l’experimentació, la descoberta del propi cos i la relació amb l’altre a partir dels vincles emocionals i afectius.
  • Ensenyar a sentir: ajudar-los a ser capaços d’identificar i reconèixer  els seus estats emocionals i les seves emocions. Que les puguin regular  i les puguin expressar de manera adequada.
  • Ensenyar a conèixer: ajudar als nostres alumnes a descobrir i comprendre el món que ens envolta.
  • Ensenyar a fer: acompanyar-los en els aprenentatges instrumentals i la descoberta de l’entorn afavorint experiències vivencials, l’exploració, la manipulació i la creació.
  • Ensenyar a conviure: arribar a desenvolupar la competència social, basant-nos en el respecte, l’harmonia, la solidaritat i l’empatia.

Les mestres de la nostra escola, igual que els mestres d’arreu del món  tenim l’objectiu de desenvolupar en els nostres alumnes competències cognitives i aprenentatges funcionals que els facin ser el més autònoms possible. En el nostre cas en concret ens trobem amb nens i nenes, i nois i noies amb unes necessitats especials que fa que la nostra manera d’ensenyar ha de ser, si cap, més innovadora, flexible i respectuosa amb l’alumne i amb les seves circumstàncies.

Les rutines diàries, els aprenentatges vivencials, les activitats motivadores i les metodologies variades són les eines bàsiques que tenim per aconseguir  els objectius que ens hem marcat per cadascun dels nostres alumnes, i cada aprenentatge assolit, cada repte conquerit i en definitiva cada gran o petit avenç és un triomf d’ells que ens enorgulleix i ens fa feliç a nosaltres.

Els aprenentatges que neixen a l’escola continuen a cada una de les cases dels nostres infants i joves, per això és tant important formar equip amb les famílies, respectant-los i transmetent-los empatia així com donant-los solucions i recolzament quan ho requereixen.  

Nosaltres, les mestres d’Aspace hem fet de la nostra vocació la nostra feina i de la nostra feina la nostra vocació,  estimem als nostres alumnes i estimem el que fem.

Categoria:
Escola