Donacions si sou una persona física

LA TEVA APORTACIÓ DESGRAVA

La deducció serà del 75% per als primers 150 euros i del 30% per a la resta de l'import en la quota íntegra de l'IRPF. Addicionalment, s'estimula la fidelització de les donacions realitzades per les persones físiques amb una deducció del 75% per als primers 150 euros i un 35% per la resta de l'import, sempre que s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys per import igual o superior al de l'exercici anterior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior. Tanmateix la deducció aplicada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període del contribuent.

  •   Els primers 150 euros que donis desgravaran el 80%. Tingues en compte que la xifra contempla el total aportat a una o diverses entitats.
  • A les quanties superiors a 150 euros s’hi aplica una desgravació del 35%. La llei premia la teva fidelitat i compromís en cas que faci més de tres anys que ens ajudis, incrementant la desgravació fins al 40%.
  • Tingues en compte que la deducció té un límit del 10% de la base liquidable!
  • A més, si col·laboreu per tercer any consecutiu amb la mateixa entitat i amb una quantitat de diners igual o superior, desgraveu un 40%

Tornar a Donacions