Donacions si sou una persona física

COM PUC FER UNA DONACIÓ?

Pots realitzar el teu donatiu fent una transferència al compte de Banc Sabadell (indicant nom, DNI, domicili i telèfon).

ES02 0081 0200 2800 0275 4784

Per a donacions d’imports superiors a 100€, en compliment de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, haureu d’enviar còpia del DNI, targeta de residència o altre document d’identificació al correu electrònic a projectes@aspace.cat

 

QUINS BENEFICIS FISCALS TENS PER FER UNA DONACIÓ A FUNDACIÓ ASPACE CATALUNYA?

Si fas una donació a Fundació Aspace Catalunya podràs desgravar-te una part important a la teva declaració de la renda.

Les deduccions estan subjectes a la següent normativa, principalment:

  • Article  69 Llei 35 / 2006 , de 28 de novembre, del Impost sobre la renda de les persones físiques

  • Article 19 Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre.

En resum:

  • Fins els 250 euros, la desgravació serà del 80%. Tingues en compte que la xifra contempla el total aportat a una o diverses entitats.

  • A les quanties superiors a 250 euros s’hi aplica una desgravació del 40%.

  • La llei premia la teva fidelitat i compromís en cas que faci més de dos anys que ens ajudis, incrementant la desgravació fins al 45% per donacions en que el import sigui igual o superior al del període impositiu anterior

  • Tingues en compte que la deducció té un límit del 10% de la base liquidable!

Tornar a Donacions