Donacions realitzades per entitats jurídiques

LA TEVA APORTACIÓ DESGRAVA

Fundació Aspace Catalunya col·labora amb empreses i institucions en la realització de les seves accions de responsabilitat social ( Acompliment de la Llei General de Discapacitat (LGD/LISMI) patrocini d’esdeveniments, col·laboració en projectes ...)

Les persones jurídiques (empreses) poden desgravar de l’Impost de Societats el 35% de la donació. En el cas que hagis fet donacions superiors a 150 euros durant els darrers tres anys fiscals, la deducció augmenta fins al 40%. El límit segueix sent el 10% de la base liquidable, però tens la possibilitat d’aplicar les quanties no deduïdes als períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

  • Límit del total de deducció: 10% de la base liquidable. Aquesta deducció en quota els proporciona a les donacions una millor fiscalitat que si fossin despeses deduïbles, de tal manera que per evitar el seu abús el legislador ha establert un límit a la base d'aquesta deducció del 10% de la base imposable de l'exercici, si bé , les quantitats que excedeixin aquest límit es podran aplicar en els 10 anys següents.
  • S'entén per recurrència que les donacions realitzades a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors hagin estat per quantia igual o superior a la de l'exercici precedent.

Tornar a Donacions