Donacions realitzades per entitats jurídiques

COM POTS FER UNA DONACIÓ?

Pots realitzar el teu donatiu fent una transferència al compte de Banc Sabadell (indicant raó social, CIF, domicili i telèfon).

ES02 0081 0200 2800 0275 4784

Per a donacions d’imports superiors a 100€, en compliment de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, haureu d’enviar còpia del CIF o targeta fiscal al correu electrònic a projectes@aspace.cat

QUINS BENEFICIS FISCALS TENS PER FER UNA DONACIÓ A FUNDACIÓ ASPACE CATALUNYA?

Si fas una donació a Fundació Aspace Catalunya podràs desgravar-te una part important a la quota del impost de societats.

Les deduccions estan subjectes a la següent normativa, principalment:

  • Llei 43 / 195 , de 27 de desembre, del Impost sobre societats.

  • Article 18 i 20 Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre.

En resum;

  • Dret a deduir de la quota íntegra el 40% de la base calculada.

  • Si en els dos períodes impositius anteriors s’han fet donacions a la mateixa entitat per imports iguals o superiors el període impositiu anterior, la deducció aplicable seria del 50%.

  • La base de la deducció no podrà excedir el 15% de la base del període impositiu.

Tornar a Donacions