ASSISTIM A LA IV JORNADA D'ACTUALITAZACIÓ EN REHABILITACIÓ CELEBRADA A VALLADOLID

Aquest 18 d'octubre de 2019, part de l'equip mèdic d'ASPACE, la Dra Núria Esqué (psiquiatra), Dra Tamara Biedermann (rehabilitadora), el Dr. Stefano Petrella i Dra Lydia Vargas (neuropediatres), vam participar a la IV Jornada d'Actualització: Rehabilitació, de la Federación ASPACE Castilla y León, que es va dur a terme a Valladolid, ciutat d'art, història i excel·lent gastronomia.
 

Va ser una Jornada intensa de 10 hores, que va estar organitzada per la "Federación ASPACE Castilla y León" i l'Hospital Clínico Universitario de Valladolid, representat per l'equip multidisciplinar d'orto-neuropediatria.

El programa va estar dividit en 4 blocs: detecció, factors de risc i valoració precoç, tractaments i tallers. Vam poder apreciar la forma de ser i fer d'un equip multidisciplinar que va mostrar la seva il·lusió per la feina.

L'equip mèdic i les diferents terapeutes van fer molt d'esforç per cenyer-se a les hores per tal que nosaltres aprofitessim el programa al màxim.

Des d'un repàs de la normalitat a la patologia en etapa neonatal, valoracions i deteccions tempranes, valorant la integració sensorial, la influència de la genètica i de l'entorn, passant per diferents etapes de la vida i tipus de teràpies, pensant en el futur (noves tecnologies), i la visió del necessari acompanyament de suport per l'unitat  de pal·liatius.

Ens vam portar molts missatges positius dels que destaquem, que la clínica segueix sent la prova "golden standard" en la nostra feina, que es pot aprendre tant dels encerts com dels errors, que solament el coneixement ens porta a l'anticipació i per tant a trobar la millor solució pels problemes en paràlisi cerebral i que a través de l'emoció (joc), generem alerta i l'alerta genera aprenentatge. En resum, que una bona feina es basa en l'observació, l'escolta activa i el treball en equip.

Hem d'agraïr poder fer aquesta formació contínua, i agraïr altres equips ensenyar-nos les seves maneres de fer. L'experiència ha estat molt positiva amb les nostres quatre mirades, van poder crear vincles amb persones d'altres comunitats dels nostres àmbits i de l'administració. Així com fer-nos més forts com equip interdisciplinari, aprofitant l'experiència i expertesa de la Dra. Esqué i la curiositat i energia de la resta de companys.
 

Categoria:
Serveis de Salut