Videovigilància

Informem als usuaris i visitants d'ASPACE que a les nostres instal·lacions del Centre Integral Montjuic, ubicades al carrer Tres Pins, 29 de Barcelona, existeix un sistema de videovigilància que permet la gravació d'imatges de les persones que hi accedeixen, amb la finalitat de millorar la seguretat dels usuaris de les nostres instal·lacions.

Conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, qualsevol persona que hagi fet ús d'aquestes instal·lacions té en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit adreçat al responsable de la Fundació Aspace Catalunya, Ref:. VIDEOVIGILÀNCIA, Departament d’Administració situat en el seu domicili social a Barcelona, C/ Tres Pins, nº 31-35, C.P. 08038, o bé enviant un mail a aspace@aspace.cat, amb la mateixa referència.