Treball de Notícies del Grup E1

Com ho fem?

Els nois i noies del grup E-1 tots els dilluns participen en l’activitat “Treball de Notícies” . Aquest treball el realitzen amb la logopeda i la mestra tutora.

Com les treballem?

  • Cada dilluns dos alumnes porten de casa una notícia significativa del cap de setmana. La poden portar retallada d’un diari, d’una revista o bé escrita en un full si l’han trobat a la ràdio, a la TV o a Internet. És el propi alumne qui escull el tema que més li agrada.
  • Un cop a classe, els alumnes que han portat la notícia l’expliquen a la resta de companys i entre tots la comentem intentant crear un ambient de debat.
  • També observem i comentem les imatges que acompanyen la notícia.
  • Si cal, ampliem la notícia buscant informació per Internet, utilitzant mapes, diaris, i fent ús de les TIC. 
  • Per acabar l’activitat els alumnes han d’esbrinar de quina temàtica són les notícies que s’han treballat: d’esports, de premsa rosa, de cultura, de societat, de política, etc...

Què aconseguim amb aquesta activitat?

  • Que s’interessin pel que passa al seu voltant i tinguin una actitud crítica.
  • Que s’interessin per les notícies dels altres companys.
  • Que sàpiguen escoltar als altres.
  • Que augmentin el seu lèxic.

Per poder realitzar aquesta activitat comptem amb la valuosa col·laboració de les famílies.

Categoria:
Activitats