TALLER D’EMOCIONS

El grup D1 dedica una estona cada setmana per treballar les emocions.

Durant  tot el curs els nois/es del grup D1 parlen de les seves emocions, això ens ajuda a ser menys impulsius, a reflexionar abans d’actuar i a tenir un comportament mes flexible i mes comprensiu amb els altres. També augmenta l’habilitat per resoldre els problemes personals.

Els objectius específics d’aquest taller han estat els següents:

- Adquirir un millor coneixement de les emocions pròpies.

- Identificar les emocions dels altres.

- Desenvolupar l’habilitat de regular les emocions pròpies.

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.

- Desenvolupar l’habilitat per a generar emocions positives.

- Afavorir una competència emocional més gran.

- Potenciar l’habilitat d’automotivar-se.

- Adoptar una actitud positiva davant la vida.

En el primer trimestre ens hem dedicat a posar nom a les emocions  (por, tristesa, fàstic, ràbia/enuig, alegria, sorpresa i amor).

En el segon trimestre hem intentat  reconèixer els pensaments de cada un dels nois/es. També els hi hem proporcionat eines  per tal d’aprendre a  tranquil·litzar-se.

Aquestes dues parts de la gestió de les emocions són bàsiques per poder aprendre a expressar els sentiments.  

En  l’últim trimestre han sigut els alumnes els que han proposat els temes que els preocupaven i entre tots hem buscat les respostes.

Categoria:
Activitats