POLÍTIQUES, PLANS I BONES PRÀCTIQUES

En aquest apartat trobareu documents relacionats amb la gestió de l'entitat, la planificació dels seus objectius i algunes qüestions normatives.

  • Pla estratègic 2019-21
  • Pla de prevenció de Riscos Laborals
  • Guia de violència i assetjament en el centre de treball
  • Pla d'Igualtat
  • Pla de Formació anual
  • Política i Manual de bones pràctiques en matèria de Seguretat de les Dades (per qüestions de seguretat no fem pública la política de seguretat de la informació ni els informes d'auditories, tot que en disposem de política i passem informes d'auditoria periòdics per al compliment de les normatives).
  • Informe d'auditoria en Protecció de dades. 2019. Informe favorable tot i que per qüestions de seguretat no el fem públic.
  • Informe d’auditoria en Protecció de dades. 2017. Informe favorable tot i que per qüestions de seguretat no el fem públic.