Concerts amb Administracions

L'Associació de la Paràlisi Cerebral –ASPACE - té establerts concerts amb els següents departaments de la Generalitat de Catalunya:

- Departament de Benestar Social i Família

  • El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP – ASPACE, és un centre concertat amb el Departament de Benestar Social i Família. El Servei d’Atenció Precoç és un servei social d’atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials i que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Està adreçat a atendre els infants de 0 a 6 anys, del barri de Sants-Montjuïc de Barcelona.
     
  • Els Serveis de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’inserció son serveis concertats amb el Departament de Benestar Social i Família. Els Centres realitzen una atenció global a persones majors de 18 anys afectades de paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament i tenen com a objectiu facilitar, per mitjà una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, la teràpia ocupacional a fi que puguin assolir dins les  possibilitats de cada un la màxima integració social.

- Departament d'Ensenyament

  • L’escola d’educació especial ASPACE, és un centre educatiu que atén infants entre els 3 i els 21 anys. L’EEE ASPACE té concertades amb el Departament d’Ensenyant de la Generalitat de Catalunya 12 unitats (2 d’educació infantil i 10 de primària). L’escola va ser creada l'any 1966 I actualment té una capacitat per a 96 alumnes.

- Departament de Salut

  • ASPACE disposa d’un concert amb el Servei Català de la Salut que dona cobertura a la població afectada per una paràlisi cerebral i/o altres patologies del desenvolupament amb una atenció ambulatòria especialitzada, servei de rehabilitació i servei d’hospitalització parcial. ASPACE disposa d’aquest concert des de l’any 1998.

- Consorci de Serveis Socials de Barcelona

  • El servei d’acolliment Residencial. Les 45 places de la Residència ASPACE estan concertades pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els residents que les ocupen han estat derivats per la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.