Serveis de rehabilitació

Destinats al desenvolupament de programes i activitats rehabilitadores adreçats a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament.


Servei de rehabilitació ambulatòria:
Rehabilitació externa específica de fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia i teràpia ocupacional per a persones afectades de paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament de qualsevol edat.

Servei de rehabilitació domiciliària:
Tractament rehabilitador de fisioteràpia a persones afectades que requereixen tractament específic a la llar.

Servei de rehabilitació als Centres Ocupacionals
Rehabilitació específica de fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional de les persones usuàries del Centres Ocupacionals.