Atenció ambulatòria

Centre de diagnòstic i orientació terapèutica i rehabilitació per a nens i adults amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament.

Servei d’Atenció Ambulatòria Especialitzada
Visites de diagnòstic i seguiment així com l’estudi clínic i el tractament de persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament.

  • Visita neurològica amb estudi psicològic, kinesiològic, ortopèdic, audiofonològic, oftalmològic, neurofisiològic, i de possibilitats rehabilitadores i reeducadores.
  • Consulta i orientació a institucions que atenen directament als infants.
  • Control i revisió de persones de centres ocupacionals, centres especials de treball o empreses ordinàries.

Prestacions Complementàries
Infrarojos, fèrules, guixos correctors, cadiretes de guix, ortesis, ajudes tècniques, psicometria audiometria, exploració fonètica i de llenguatge, revisions oftalmològiques, electroencefalogrames, potencials evocats i altres exploracions.

Servei de Psiquiatria i Psicologia

  • Atenció als infants, adolescents i adults amb Paràlisi Cerebral i patologies del desenvolupament i a les seves famílies.
  • Valoració, orientació i tractament psicològic tant individual com grupal i/o familiar.
  • Seguiment amb el centre de derivació i/o centres educatius o altres centres tant de salut com de serveis socials.

Servei d’hospitalització parcial

  • Rehabilitació global directa i específica per a nens de 3 a 21 anys, a l’escola, que presenten paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament.
  • Tractaments mèdics, ortopèdics, medicamentosos, psicològics, reeducatius, fisioteràpia, logopèdics, de teràpia ocupacional, etc.
  • Orientació i assistència als pares.