Servei d'esports

La filosofia del projecte esportiu d’ASPACE-Esports és treballar de manera interdisciplinar amb els professionals que formen part del procés educatiu i rehabilitador del noi/a que pateix PC (fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, mestres, treballadors socials...), perquè els beneficis que ens aporta la pràctica esportiva no siguin només físics sinó potenciar al màxim la resta de les seves capacitats.

Objectiu
L' objectiu principal del nostre projecte esportiu és fer possible que qualsevol persona afectada amb PC gaudeixi dels beneficis (físics, psíquics i socials) que li reporta l'activitat física, sent una font de plaer i noves experiències, millorant així la seva qualitat de vida.

Què fem?
El Conjunt d’activitats esportives i recreatives que es contemplen en el projecte s’estructuren en Seccions. Totes elles estant en constant creixement i canvi per donar resposta a la creixent demanda.

Secció d’Iniciació Esportiva
Natació, boccia, eslàlom , atletisme i futbol.

Secció d’Activitats Esportiu-Recreatives
Sortides esportives durant el mes de Juliol.

Secció d’Assessorament a Monitors d’Instal·lacions
Recollir els dubtes i suggeriments respecte a l’activitat i orientar-los per a la realització de les mateixes.

Secció d’Investigació Esportiva
Creació de nou material esportiu per optimitzar la pràctica esportiva, adaptat a les necessitats de cada esportista.

Secció d’Amics d’Aspace Esports
Facilita la pràctica esportiva en qualsevol modalitat a aquelles persones derivades de consulta externa.

Projectes:

  1. Projecte Juguem