Centre Ocupacional d'Integració Social ASPACE (Badalona)

Servei de teràpia ocupacional (STO) i Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) que realitza una atenció global a persones majors de 18 anys afectades de paràlisi cerebral o patologies en les que no és viable la seva inserció immediata en els estudis de formació reglada, ni una incorporació al món laboral.

Amb el nostre treball volem acompanyar la persona en el seu creixement cap a una vida adulta més independent, partint sempre d’una visió global i unitària del noi, ajudar-lo en l’assoliment de noves fites que el facin créixer, sent ell el protagonista del seu procés de maduració.

El Projecte de Centre té com a objectiu l’abordatge global de la persona:

  • Autonomia: afavorir la integració social cap al seu entorn més proper, mitjançant la pràctica de les activitats de la vida diària a través d’un programa d’ajustament personal i social, en el que es treballa l’autonomia, activitats de socialització com el teatre, es fa informàtica, musicoteràpia, tallers de càlcul de lectoescriptura, literari, entre d’altres.
  • Activitats d’ocupació terapèutica: Assolir uns coneixements teòrics i pràctics, així com uns hàbits de treball que puguin tenir com a finalitat l’elaboració de petits encàrrecs que reforcin la realització d’una feina concreta i d’un objectiu assolit, amb la conseqüent satisfacció personal que això comporta per a ells. Àrees de formació: Ecoaula, Cuina, Informàtica i gestions, Vídeo i Ràdio
  • La rehabilitació, sobre tot en el cas dels nostres joves, és un aspecte molt important a tenir en compte com a objectiu a assolir: el manteniment físic per evitar o retardar l’envelliment. Camps de rehabilitació: fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i piscina

Facebook ASPACE-Badalona: https://facebook.com/aspace.badalona