Centre de teràpia ocupacional - Aspace Poblenou

El Centre de Teràpia Ocupacional ASPACE Poblenou és un servei adreçat a persones adultes amb greu discapacitat física i altres patologies del desenvolupament, que duu a terme, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador i habilitador, els serveis de teràpia ocupacional pertinents, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual, la màxima integració social.


Línia de Treball
Es basa en potenciar el desenvolupament humà dels nois, valorant tots els aspectes de la vida quotidiana mitjançant l'aprofitament de tots els recursos dels que disposem des dels humans fins les noves tecnologies, intentant potenciar la qualitat de vida i la normalització en els seu entorn.

Objectius

 • L'ajustament personal: consistent en potenciar totes les capacitats de la persona afectada per tal d'aconseguir tant la seva autonomia personal com social.
 • L'ocupació terapèutica: consistent en desenvolupar tasques amb les quals, sempre que sigui possible, la persona pot adonar-se de l'assoliment d'un resultat material i satisfactori d'allò que fa, evitant les simples ocupacions rutinàries o sense funcionalitat.


Activitats

 • Disseny i creació d'una revista
 • Participació en el projecte de Patrimoni de les Escoles Associades a la UNESCO (PEA)
 • Informàtica
 • Teràpia Ocupacional
 • Musicoteràpia
 • Logopèdia
 • Fisioteràpia
 • Esports: boccia, natació...
 • Tallers: carnestoltes, cuina...
 • Creació i disseny de postals nadalenques
 • Disseny i creació de diferents objectes: imans de nevera, clauers...
 • Lectura i comentari del diari
 • Sortides
 • Multisensorial
 • Teràpia amb gossos


Xarxes socials:

Un dels tallers que realitzen els usuaris és de Xarxes Socials. Pots seguir-nos al grup de Facebook en el següent enllaç: https://www.facebook.com/groups/129338157712945/