Projecte “Valorando capacidades”

Aquest projecte vol promoure la implantació de la CIF -Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut. 2001 i la CIF-IA 2011 (versió infantil)-. i del seu model de discapacitat a les entitats ASPACE. Per això la Confederació ASPACE ha desenvolupat una eina web per facilitar l’ús de la CIF, compartir conclusions entre centres, conèixer de primera mà la situació de la població amb Paràlisi Cerebral (PC), homogeneïtzar models i dissenyar noves estratègies i activitats als centres.

La implantació s’està fent progressivament al llarg d’aquest any 2015, inicialment a diferents entitats de la pròpia Confederació, que compten amb el suport formatiu i d’experiència del Comitè Tècnic de la CIF, del que formem part persones d’ASPACE Cáceres, ASPACE Badajoz, ASPACE Valencia (Avapace) i ASPACE Barcelona.

La innovació d’aquest projecte s’articula en tres punts:

  • Mecanisme d’avaluació comú per a tots els professionals que fa homogeni el llenguatge i els conceptes sobre la discapacitat.
  • Aplicació informàtica accessible a tots els professionals amb base de dades única que permet la creació de valoracions personalitzades i flexibles però dintre del mateix marc de la CIF.
  • Creació d’informes, estadístiques, estudis i coneixement sobre la situació de la discapacitat de totes les persones amb PC dels centres associats gràcies a la posada en comú de tota la informació.

Aquest projecte beneficia directament els usuaris dels 70 centres de la Confederació ASPACE i pot extendre’s a altres entitats de la discapacitat, ja que la CIF fa una descripció del funcionament humà al marge de l’origen de la condició de salut.

Es pot ampliar informació en la web “Valorando Capacidades”.

La CIF és una classificació de funcionament i discapacitat creada per la OMS al 2001 que vol canviar la perspectiva de la discapacitat cap a un abordatge bio-psico-social en el qual ocupa un lloc central el concepte de “participació” de la persona en el seu entorn vital.

Descriu tres grans blocs:

  • Factors corporals, o situació bio-fisiològica de la salut de la persona.
  • Activitats i participació, o interacció de la persona amb el món que l’envolta.
  • Factors contextuals, o condicions externes que envolten a la persona.

En el següent enllaç es pot veure el vídeo de presentació del projecte:

 

 

Tornar a Recerca