Gimnàs Terapèutic

L'exercici físic afavoreix mantenir el maxim de temps les capacitats motrius i funcionals i pot afavorir l'envelliment actiu de la persona amb PC adulta, i és una de les millors mesures per millorar la qualitat de vida, evitant així la pèrdua de les capacitats funcionals. Des del Servei de RHB es recomana la realització d'exercici físic d'una manera regular, integrant l'exercici físic dintre de les activitats diàries. 

Amb la introducció del Servei de Gimnàs Terapèutic, hem quadruplicat l'atenció a 3h/setmana per usuari/a oferint la pràctica d'exercici de manera rutinària en els nostres Centres de Rehabilitació, esdevenint com una oportunitat de manteniment i millora de l'autonomia, així com reduint el risc d'aparició de problemes associats a l'envelliment i/o de la pròpia fisiopatologia de la persona.

Amb la introducció d'aquest nou servei, no només hem donat sortida a les necessitats dels nostres usuaris/es que precisen d'un manteniment funcional sinó que a la vegada, s'han optimitzat les agendes dels professionals sanitaris podent oferir més disponibilitats en aquelles primeres visites en el servei de RHB d'Atenció Ambulatòria.

Torna a Serveis de Rehabilitació