Servei de recursos i tecnologia de suport

El Servei de recursos i tecnologia de suport consisteix en un servei d’assessorament, avaluació, entrenament, i tractament en:

 • Reentrenament i estratègies per realitzar activitats quotidianes com vestir-se, higiene, alimentació..
 • Desplaçament, posicionament, mobiliari i transferències
 • Control de l’entorn i domòtica
 • Comunicació
 • Accés a l’ordinador i a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Formació dels professionals i familiars

Aquest Servei està dirigit a persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals que hi treballen.

L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, a través de la rehabilitació, l’habilitació i les ajudes tècniques, que facilitin l’autonomia personal i familiar,
així com el de garantir que la persona amb discapacitat tingui les mateixes oportunitats i pugui gaudir de tot allò que li correspon en l’etapa vital en que es troba.

Per tal d’assolir aquestes fites es disposa d’un equip expert en els ajuts tècnics pel seu assessorament, entrenament i reajustament, composat per:

 • Metge Rehabilitador
 • Enginyer
 • Logopeda
 • Fisioterapeuta
 • Terapeuta ocupacional
 • Treballadora social
 • Suport de la resta de serveis d’ASPACE

Aquest equip està ubicat en un pis domotitzat, en el qual els usuaris tenen un entorn real per provar i realitzar l’entrenament dels ajuts tècnics que puguin necessitar.