Rehabilitació en paràlisi cerebral

La rehabilitació pretén minimitzar l'efecte dels trastorns i potenciar les habilitats de la vida diària. Pretén també afavorir i millorar la vida de la persona amb paràlisi cerebral, per aconseguir una millor vida emocional, integració familiar, educativa i social.

Un procés global

A la Fundació Aspace Catalunya la rehabilitació és entesa com tota pràctica mèdica rehabilitadora destinada a minimitzar els trastorns així com a potenciar les habilitats funcionals de la vida diària. En aquest sentit la rehabilitació acompanyarà amb més o menys intensitat la vida de la persona amb paràlisi cerebral.

La rehabilitació està encaminada a afavorir i millorar la vida de la persona amb paràlisi cerebral, per aconseguir una millor vida emocional, integració familiar, educativa i social.

Per realitzar aquesta tasca cal també un equip multiprofessional format per metge neuròleg/rehabilitador/psiquiatra, psicòleg clínic, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, treballadora social i professionals experts en ajudes tècniques i ortopèdia.

Aquesta rehabilitació es pot donar en el marc escolar (6 als 21 anys) o fora d’ell, però sempre des del marc de salut.