Què provoca la paràlisi cerebral

Alguns dels trastorns associats a la Paràlisi Cerebral i que conformen l’expressió clínica de la mateixa són els següents:

 • patologia neuromotriu/espasticitat, rigidesa, distonia, atetosi, atàxia, hipotonia i paràlisi
 • retraccions musculars i deformitats osteoarticulars
 • trastorns psicomotrius i/o d’organització del moviment
 • patologia i trastorns mentals i psíquics
 • patologia i/o trastorns de la comunicació i del llenguatge
 • patologia epilèptica
 • trastorns sensorials, sobretot visuals
 • trastorns neuropsicològics: perceptius i executius
 • trastorns hormonals
 • patologia odonto-oro-facial
 • trastorns digestius i de l’alimentació
 • patologia respiratòria

El fet que qualsevol alteració que es produeix en l’etapa prenatal, perinatal o postnatal (etiologia multifactorial), segons els autors entre les primeres setmanes de gestació i fins els tres o sis primers anys de la vida en que el cervell està madurant, ens porta a pensar que aquesta alteració interfereix en qualsevol dels aspectes del desenvolupament neuropsíquic de l’infant i la seva capacitat interactiva i de relació i pot mostrar segons el moment i les capacitats del propi infant diferents manifestacions clíniques.