Les tutories del grup E1

Fem la primera tutoria.

El  grup E1 ha començat el segon trimestre fent la primera tutoria d’aquest curs escolar.

La tutoria és una activitat grupal en la que hi participen tots els components del grup: alumnes i professionals . És un espai de reflexió on es comenten temes i coses que afecten a la dinàmica i funcionament del grup.

Amb aquesta activitat pretenem:

- Fomentar la cohesió dels membres del grup.

- Aprendre a resoldre els conflictes a través del diàleg.

- Desenvolupar actituds crítiques envers el comportament propi i dels altres.

- Afavorir i aconseguir que expressin necessitats, opinions i sentiments.

En aquesta darrera tutoria hem parlat i comentat:

- L’adaptació del nous alumnes. Cada noi ha pogut explicar com se sent en el grup, quines són les activitats que més li agraden i quines són les coses que diferencien el E1 dels altres grups.

- Les colònies. Els alumnes que el curs passat van assistir-hi han explicat als nous companys:  el funcionament d’aquestes, a quin lloc anem, cóm és l’alberg, etc... Tots han coincidit  en dir que les colònies són super  “xules”, que s’ho van passar molt bé i que volen tornar anar-hi.

- Els nois han pogut fer demandes com ara:  canviar de lloc dins de l’aula, canviar de pati a l’hora d’esbarjo, renovar  els càrrecs, etc ....

- I també hem reflexionat sobre quines coses s’hauran d’anar millorant  tant a nivell personal com a nivell de grup.

Categoria:
Activitats