La Brigada Verda de l’escola es posa en marxa

A partir del 17 d’octubre tornem a realitzar l’activitat del Compostatge.

Un curs més i amb l'objectiu d’obtenir el nostre propi compost per poder adobar l’hort de l’escola, tornem a fer l’activitat de Compostatge.

Amb aquesta activitat volem aconseguir que els alumnes:

  • Siguin conscients de la quantitat i tipus de residus que generem, tant a casa com a l’escola.
  • Puguin observar que d’algunes deixalles se’n pot treure profit.
  • Sàpiguen diferenciar quins residus són orgànics i quins no.
  • Coneguin què és el compost, com s’obté i per a què serveix.
  • Observin el procés de compostatge.

A partir d’aquesta setmana, totes les classes recolliran les peles de fruita i les restes d’amanida de l’esmorzar i del dinar i les abocaran en uns petits contenidors que tenen a l’aula.

Els nois que s’encarregaran de recollir la matèria orgànica de les classes i abocar-la al compostador seran alguns alumnes dels grups C1, D1 i E1. La recollida la faran de forma sistemàtica dos cops per setmana.

Esperem poder obrir ben aviat el compostador que tenim al pati i treure el nostre propi compost.

Ja us ho farem saber!

Categoria:
Escoles+sostenibles