Escoles +sostenibles

Des del 2002 la nostra escola forma part de la xarxa Escoles + Sostenibles.

Escoles +Sostenibles és un programa que implica als centres educatius de la ciutat en l’ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat. És una iniciativa de Medi Ambient i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant els darrers cursos els centres participants han desenvolupat un ric ventall d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn. Cada any s’obre una nova convocatòria tant perquè els centres que ho desitgin puguin aprofundir el seu programa, com perquè nous centres l’iniciïn ara i s’enrolin també en aquest engrescador projecte col·lectiu.

Aquest és el catorzè any que la nostra escola forma part activa en aquest compromís, treballant per a l'educació, participació i implicació cívica de tots.

El curs passat vàrem renovar el pla triennal que va signar-se per al període 2012-2015 i que s’estendrà fins al 2018.

En aquest nou pla triennal  ens hem proposat les següents fites:

  • Millorar i continuar desenvolupant el treball de gestió de residus.
  • Recuperar i mantenir l’hort escolar.
  • Fer compostatge.
  • Participar en el Projecte d’embolcalls + sostenibles.
  • Crear una comissió coordinadora on s’impliqui el màxim possible de persones que formen part de la comunitat educativa.

En aquest apartat podreu seguir de prop totes les notícies i accions relacionades amb el tema.

Categoria:
Escoles+sostenibles