El Punt Verd Mòbil Escolar ens visita

L’escola i les famílies col·laboren en la recollida selectiva de residus.

El passat divendres 31 de març vàrem gaudir de la visita, per segon any consecutiu, del Punt Verd Mòbil Escolar.

El PVME és una deixalleria mòbil que serveix per desfer-nos dels residus que per la seva composició no podem llençar als contenidors marrons, grisos, blaus, grocs o verds que trobem al carrer.

Prèviament a la visita del PVME els alumnes, en la mesura de les seves possibilitats, van aprendre quins són els principals residus que es generen tant a l’escola com a casa i com es poden classificar: residus especials, reutilitzables o reciclables.

Els alumnes van portar de casa un gran nombre de residus: bombetes, càpsules monodosi de cafè, petits electrodomèstics, mòbils, cables elèctrics,....  els van poder lliurar personalment al PVME per al seu reciclatge, i van veure “in situ”  on es dipositen i com es classifiquen. També vàrem lliurar residus generats per l’escola: cartutxos de tinta, tòners, joguines trencades etc...

L’ operari del PVME va baixar els contenidors del camió a terra perquè tots els nostres alumnes poguessin dipositar sense dificultats tots els residus que havien de lliurar. L’operari va ser molt atent i col·laborador, i va respondre de forma molt entenedora a totes les preguntes que li vàrem formular.

Categoria:
Escoles+sostenibles