Avís legal als usuaris del formulari de Contacte

Informació d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic: Aquesta pàgina Web és titularitat d’ASPACE que actua sota el nom de domini www.aspace.cat a internet amb CIF (Nº G08393936) té domicili social a Barcelona al C. Tres Pins, 31, 08038 de Barcelona. Pot contactar a l’adreça: C. Tres Pins, 31, 08038 de Barcelona. Tel. 93 325 83 00 o a l’adreça electrònica: aspace@aspace.cat.

La Fundació Aspace Cataluanya, en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informa que les dades que vostè facilita en el formulari de contacte quedaran incorporades en els fitxers informatitzats de la Fundació, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de gestionar l’alta de les persones que han introduït dades personals en l’apartat “contacta amb nosaltres” de la web corporativa ‘www.aspace.cat’ per tal d’enviar-li informació sobre notícies, esdeveniments, activitats de la Fundació que creguem que puguin ser del seu través de correu postal i/ o de l’adreça de correu electrònic que vostè ens ha facilitat.

Amb la tramesa del formulari, l’interessat atorga el seu consentiment per a que la Fundació pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat abans exposada. No obstant això, i d’acord amb l’article 6 de la LOPD, l’interessat pot revocar, prèvia sol·licitud justificada, el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades. Per exercitar aquest dret, és precís que la persona interessada s’adreci per escrit mitjançant correu certificat a C. Tres Pins, 31, 08038 de Barcelona, indicant la referència LOPD Direcció de Recursos Humans aportant documentació acreditativa de la seva identitat.

La Fundació garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals i evitarà l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats. Les dades facilitades no seran utilitzades per a d’altres usos que no siguin estrictament els descrits amb anterioritat.

Igualment, la Fundació, en compliment de l’article 5 de la LOPD, li informa que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de fer arribar la seva reclamació al responsable del fitxer (Cap de Recursos Humans; C. Tres Pins, 31 08038 de Barcelona, indicant la referència LOPD Direcció de Recursos Humans) mitjançant correu certificat. L’afectat haurà d’aportar documentació acreditativa de la seva identitat.

He llegit atentament el present avís legal i, amb la tramesa de les meves dades personals, atorgo el meu consentiment per a que siguin tractades per ASPACE, per a la finalitat descrita.