Arriba el Punt Verd Mòbil Escolar a l’escola!

Tota la comunitat educativa col·labora en la recollida selectiva de residus.

Aquest dimecres 27 de febrer, un any més hem tingut  la visita del Punt Verd Mòbil Escolar.

Com ja tots sabeu El PVME és una deixalleria mòbil que serveix per desfer-nos dels residus que per la seva composició no podem llençar als contenidors marrons, grisos, blaus, grocs o verds que trobem al carrer.

Prèviament a la visita del PVME els alumnes, en la mesura de les seves possibilitats, han treballat a classe quins són els principals residus que generem i com els podem classificar: residus especials, reutilitzables o reciclables. 

Categoria:
Escoles+sostenibles